Κατασκευές

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Από Μελαμινη πάχους 25 χιλ.
από Λούστρο πάχους μέχρι και 60 χιλ.